Aktuelno
07.12.2017.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U EMISIJI REDOVNIH (OBIČNIH) DIONICA PUTEM JAVNE PONUDE

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je dana 23.11.2017. godine donijela Rješenje broj 03/1-19-364/17, kojim se Energopetrolu d.d. Sarajevo odobrava emisija redovnih (običnih) dionica javnom ponudom.Društvo upućuje poziv svim zainteresiranim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu redovnih (običnih) dionica pod uslovima utvrđenim Odlukom Skupštine dioničara broj S-23-03/17 i Prospektom emisije redovnih (običnih) dionica putem javne ponude Energopetrol d.d. Sarajevo.
Podaci o vrijednosnim papirima koji su predmet emisije i o načinu emisije:

Nominalna vrijednost ukupne emisije iznosi: 131.000.000,00 KM (stotinutridesetjedanmilion konvertibilnih maraka);

Nominalna vrijednost dionice: 12,50 KM (dvanaest i 50/100 konvertibilnih maraka);

Broj emitovanih dionica: 10.480.000 (desetmilionačetiristotineosamdesethiljada) dionica;

Prodajna cijena po dionici: 12,50 KM (dvanaest i 50/100 konvertibilnih maraka);

Procenat uspješnosti emisije: 90% ukupnog broja ponuđenih dionica, odnosno upis i uplata najmanje 9.432.000 dionica (devetmilionačetiristotinetridesetdvijehiljade) ili iznos od 117.900.000,00 KM (stotinusedamnaestmilionadevetstotinahiljada konvertibilnih maraka).

Period trajanja emisije: od 08.01.2018. od 08:00 sati do 16.02.2018. godine do 15:00 sati.

Osnovna prava vlasnika običnih (redovnih) dionica su definisana Odlukom i Prospektom ove emisije.

Agent emisije i Banka depozitar u ovoj emisiji dionica je Raiffeisen BANK dd BiH.

Potencijalni investitori se mogu obratiti Banci depozitaru na adresu: Zmaja od Bosne b.b., sprat VIII, kontakt osoba Dragomir Grgić, 71000 Sarajevo, tel.: +387 33 287 126, faks: +387 33 287 272, e-mail: dragomir.grgic@raiffeisengroup.ba ili investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba

Dionice Društva se emituju javnom ponudom i sadrže pravo preče kupovine za postojeće dioničare.

Javni poziv Prospekt
Program vjernosti FISKARS
MOL kartice
 
MOL je razvio Gold i Silver kartice koje Energopetrol izdaje svojim kupcima kako bi im omogučili sigurniji, ekonomičniji i praktičniji način kupovine goriva...