Kartice za gorivo

MOL Green kartica

 

 

Za kompanije čija mjesečna potrošnja goriva prelazi 200 litara MOL je pored Gold i Silver kartica,razvio i Green kartice koje Energopetrol izdaje svojim kupcima kako bi im omogućili sigurniji, ekonomičniji i praktičniji način kupovine goriva.

MOL Green kartica je avansna kartica za gorivo. Korisnici karticom mogu na bezgotovinski način plaćati gorivo, usluge na benzinskim stanicama i robu u trgovinama.

MOL Green kartica

 • Mjesečna zbirna faktura;
 • Korištenje kartice je potpuno besplatno, bez godišnjih članarina i naknada za transakciju;
 • Karticu je moguće obustaviti i besplatno zatražiti izdavanje nove;
 • Mogućnost korištenja više vrsta kartica ovisno o potrebama;
 • Mogućnost različitih postavki limita za kartice: dnevni, sedmični, mjesečni, kvartalni ili godišnji limit;
 • Jednom partneru je moguće izdati više kartica;
 • Za svaku karticu je moguće posebno definisati asortiman proizvoda plativih karticom, odnosno asortiman usluga koje se mogu koristiti na račun kartice;
 • Prema Vašim potrebama možete odabrati četiri vrste Energopetrol Green kartice.

 

Četiri različite vrste kartica prema Vašim potrebama:

 • MOL Green kartica izdana na broj registarskih oznaka vozila – kartica koja glasi na registraciju vozila omogućava da više vozača putem iste kartice može točiti gorivo u odabrano vozilo pod uvjetom poznavanja PIN koda
 • MOL Green kartica izdana na ime i prezime nositelja kartice – osoba navedena na kartici može točiti gorivo u bilo koje vozilo pod uvjetom poznavanja PIN koda
 • MOL Green kartica Garaža – gorivo se može točiti u spremnik za gorivo bilo kojeg vozila pod uvjetom poznavanja PIN koda
 • MOL Green kartica Kanistri –gorivo se može točiti u bilo koji spremnik za gorivo i / ili vozilo pod uvjetom poznavanja PIN kodaKada možete koristiti Vašu MOL Green karticu?

MOL Green kartica se može koristiti za kupovinu goriva i drugih vrsta roba na Prodajnim mjestima ukoliko se na Kupčevom računu prije kupovine nalazi dovoljno sredstava.ENERGOPETROL garantira da će uplaćeni iznos biti raspoloživ na EP Green kartici u roku od 48 sati nakon što novčana sredstva stignu na ENERGOPETROL-ov račun.
 

Nakon registracije u naš virtualno kartični centar, imate mogućnost preuzimati fakture uključujući i specifikacije. Faktura sadrži informaciju o transakcijama po vrsti kartica u različitim elektronskim formatima. Broj putnog naloga i kilometraža vidljivi su na fakturi ukoliko se zabilježi prilikom točenja goriva putem kartice za gorivo. Putem našeg virtualnog kartičnog centra imate mogućnost korištenja drugih besplatnih usluga kao što su predaja zahtjeva za izradu kartica, blokiranje kartica, obnavljanje kartica, izmjena PIN-a te pregled transakcija po karticama prije fakturisanja istih. Virtualnom kartičnom centru možete pristupiti ovdje:

BESPLATNI VIRTUALNI KARTIČNI CENTAR

Kako naručiti Energopetrolovu Green karticu?

Ukoliko želite naručiti karticu, molimo Vas nazovite naše saradnike na niže navedene brojeve telefona ili e-mail adresu, a mi ćemo Vas povratno kontaktirati u najkraćem mogućem roku:

Tel : +387 33 727 751
Fax : +387 33 727 711

Sarajevo: 062 99 44 49
Zenica i Živinice: 061 100 457
Bihać: 062 99 44 97
Mostar: 062 99 44 99

E-mail: epcard@energopetrol.ba

Portal za partnere: http://ep-maloprodaja.hopto.org

OBRASCI ZA GREEN KARTICU

Pristupnica za MOL Green karticu

Obrazac za dodatnu MOL Green karticu

Obrazac za registraciju u Virtualni Kartični Centar

Opći uvjeti poslovanja