Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Ante Aralica, predsjednik Uprave /Direktor Društva
Dragan Duspara, član Uprave/Izvršni direktor za financije