Upravljačka struktura

Kompanijom upravlja Uprava Društva na čelu sa predsjednikom Uprave.

Ante Aralica, predsjednik Uprave /Direktor Društva
Vjekoslav Ivandija, član Uprave /Izvršni direktor za maloprodaju
Dragan Duspara, član Uprave/Izvršni direktor za financije